Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів

з метою патентної процедури

Підписаний у Будапешті
28 квітня 1977 року

Вступні положення
Стаття 1
Заснування Союзу

Держави-учасниці цього Договору (далі
- Договірні держави)
утворюють Союз з міжнародного депонування
мікроорганізмів з метою
патентної процедури.

Стаття 2 Визначення

Для цього Договору і Інструкції:

(і) посилання на "патент" слід
розуміти як посилання на
патенти на винаходи,
авторські свідоцтва на винаходи, свідоцтва
про корисність,
корисні моделі, додаткові патенти чи
додаткові
свідоцтва, додаткові авторські свідоцтва, додаткові
свідоцтва про
корисність;

(іі) "депонування мікроорганізму"
означає, відповідно до
контексту, в якому
вживаються ці слова, наступні дії,
які
здійснюються згідно з цим Договором і
Інструкцією: передачу
мікроорганізму міжнародному органу по
депонуванню, який отримує і
приймає його, чи
зберігання такого мікроорганізму міжнародним
органом по
депонуванню, чи як згадану передачу, так і
згадане
зберігання;

(ііі) "патентна
процедура" означає
будь-яку
адміністративну чи юридичну процедуру,
що стосується заявки на
патент чи патенту;

(iv) "публікація з метою
патентної процедури" означає
офіційну публікацію чи
офіційне викладення заявки на патент чи
патенту для
загальнодоступного ознайомлення;

(v) "міжурядова організація
промислової власності" означає
будь-яку організацію, яка
подала декларацію відповідно до
статті 9(1);

(vi) "відомство промислової
власності" означає орган
Договірної держави
чи міжурядову організацію промислової
власності, які
уповноважені видавати патенти;

(vii) "установа по
депонуванню" означає установу, яка
забезпечує
одержання, прийом і зберігання мікроорганізмів, а також
видачу їх
зразків;

(viii) "міжнародний орган по
депонуванню" означає установу
по депонуванню, яка набула
статусу міжнародного органу по
депонуванню
відповідно до статті 7;

(ix) "депозитор" означає фізичну чи
юридичну особу, яка
передає мікроорганізм
міжнародному органу по депонуванню, який
одержує
і приймає його, а також будь-якого
правонаступника
згаданої фізичної чи юридичної особи;

(x) "Союз" означає Союз, згаданий у
статті 1;

(xi) "Асамблея" означає Асамблею,
згадану у статті 10;

(xii) "Організація"
означає Всесвітню організацію
інтелектуальної
власності;

(xiii) "Міжнародне бюро"
означає Міжнародне бюро
Організації і
Міжнародні об'єднані бюро по охороні інтелектуальної
власності (БІРПІ), поки
існують БІРПІ;

(xiv) "Генеральний
директор" означає Генерального
директора
Організації;

(xv) "Інструкція" означає
Інструкцію, згадану у статті 12.

Глава I
Матеріально-правові положення

Стаття 3
Визнання і наслідки депонування
мікроорганізмів

(1) (а) Договірні держави, котрі
дозволяють чи вимагають
депонування мікроорганізмів з метою
патентної процедури, визнають
для такої мети
депонування мікроорганізмів у будь-якому
міжнародному
органі по депонуванню.Таке визнання включає визнання
факту і
дати депонування, вказаних міжнародним органом
по
депонуванню, а також визнання того факту, що те, що
видається як
зразок, є зразком депонованого мікроорганізму.

(b) Будь-яка Договірна
держава може вимагати копію
розписки про
згадане в підпункті (а) депонування,
виданої
міжнародним органом по депонуванню.

(2) Стосовно питань, які
регулюються цим Договором і
Інструкцією, жодна Договірна
держава не може пред'являти інших чи
додаткових вимог,
окрім тих, які передбачені цим Договором
та
Інструкцією.

Стаття 4
Повторне депонування

(1) (а) Якщо міжнародний орган
по депонуванню не може
видавати зразки
депонованого мікроорганізму з якоїсь
причини,
зокрема:

(і) якщо такий мікроорганізм більше
нежиттєздатний, чи

(іі) якщо видача зразків вимагає
пересилки їх за кордон, а
пересилка зразків за кордон чи одержання їх
за кордоном не можуть
здійснюватися внаслідок експортних чи імпортних
обмежень, цей
орган, негайно після
встановлення факту, що він не в
змозі
представити зразки, сповіщає депозитора про це, вказавши
причину,
і депозитор, з урахуванням положень пункту (2) і
як передбачено
цим пунктом, має право зробити
повторне депонування первісно
депонованого
мікроорганізму.

(b) Повторне депонування здійснюється у тому
ж міжнародному
органі по депонуванню, в
якому було здійснено первісне
депонування,
однак:

(і) воно здійснюється в
іншому міжнародному органі по
депонуванню, якщо
установа, в якій було здійснено
первісне
депонування, втратила статус міжнародного органу
по депонуванню
повністю чи стосовно того виду мікроорганізму, до
якого належав
депонований мікроорганізм, або
якщо міжнародний орган по
депонуванню, в якому було
здійснено первісне депонування, припиняє
тимчасово чи остаточно
виконувати свої функції щодо депонованих
мікроорганізмів;

(іі) воно може бути здійснене в
іншому міжнародному органі
по депонуванню у випадку, згаданому у підпункті
(а)(іі).

(с) До будь-якого повторного
депонування додається заява,
підписана депозитором,
з підтвердженням того, що заново
депонований
мікроорганізм є тим же, що і депонований
первісно.
Якщо це підтвердження депозитора
заперечується, обов'язок
доказування регулюється вживаним
законодавством.

(d) З урахуванням положень підпунктів (а)-(с) і
(е), повторне
депонування вважається здійсненим на дату первісного
депонування,
якщо всі попередні заяви про життєздатність первісно
депонованого
мікроорганізму вказували на те, що мікроорганізм був
життєздатним,
і якщо повторне депонування здійснено в межах трьох
місяців від
дати одержання депозитором
повідомлення, згаданого у
підпункті
(а).

(е) Якщо застосовуються положення
підпункту (b)(і) і
депозитор не одержує повідомлення,
згаданого в підпункті (а), в
межах шести
місяців від дати публікації Міжнародним
бюро
повідомлення про закінчення, обмеження чи припинення,
згадані у
підпункті (b)(і), трьохмісячний строк, згаданий
у підпункті (d),
обчислюється від дати вказаної публікації.

(2) Право, згадане в пункті (1)(а), не діє, якщо
депонований
мікроорганізм переданий іншому міжнародному органу по
депонуванню
до того часу, поки цей орган
у змозі надавати зразки такого
мікроорганізму.

Стаття 5
Обмеження в галузі експорту та імпорту

Кожна Договірна держава визнає вельми
бажаним, щоб в разі
наявності обмеження
на експорт чи імпорт деяких
видів
мікроорганізмів, таке обмеження поширювалось на
депоновані чи
призначені для депонування
мікроорганізми згідно з цим Договором
тільки тоді, коли це обмеження
необхідне для національної безпеки
чи у зв'язку з
небезпекою для здоров'я чи
навколишнього
середовища.

Стаття 6
Статус міжнародного органу по депонуванню

(1) Для набуття статусу міжнародного органу
по депонуванню
будь-яка установа по депонуванню
повинна бути розташована на
території Договірної держави і
користуватися перевагами, наданих в
запевненнями, цієї держави щодо
того, що ця установа відповідає і
буде далі відповідати умовам,
перерахованим у пункті (2). Згадані
запевнення можуть
бути також дані міжурядовою організацією
промислової
власності, у цьому випадку установа по
депонуванню
повинна розташовуватись на
території держави-члена цієї
організації.

(2) Установа по депонуванню,
як міжнародний орган по
депонуванню, повинна:

(і) мати безперервне
існування;

(іі) мати у своєму
розпорядженні, як передбачено
Інструкцією,
необхідний персонал і устаткування для
виконання
наукових і адміністративних завдань згідно з цим
Договором;

(ііі) бути неупередженою і
об'єктивною;

(iv) бути доступною з метою
депонування для будь-якого
депозитора на рівних
умовах;

(v) приймати для депонування
будь-які чи визначені види
мікроорганізмів, досліджувати їх
життєздатність і зберігати їх, як
передбачено Інструкцією;

(vi) видавати депозитору
розписку і будь-яке потрібне
свідоцтво про
життєздатність мікроорганізмів, як
передбачені
Інструкцією;

(vii) підпорядковуватися
у відношенні депонованих
мікроорганізмів
вимогам конфіденційності,
передбаченим
Інструкцією;

(viii) видавати зразки
будь-якого депонованого
мікроорганізму з
дотриманням умов і у відповідності з процедурою,
передбаченою
Інструкцією.

(3) Інструкція передбачає заходи, що
вживаються:

(і) якщо міжнародний
орган по депонуванню тимчасово чи
остаточно припиняє
виконання своїх функцій стосовно
депонованих
мікроорганізмів чи відмовляється
приймати будь-які види
мікроорганізмів, які він повинен
приймати у відповідності з даними
запевненнями;

(іі) у випадку
припинення чи обмеження статусу
міжнародного
органу по депонуванню якого-небудь
міжнародного
органу по депонуванню.

Стаття 7
Набуття статусу міжнародного органу по депонуванню

(1) (а) Установа по депонуванню набуває
статусу міжнародного
органу по депонуванню внаслідок
письмового повідомлення,
адресованого Генеральному
директору Договірною державою, на
території якої
розташовується установа по депонуванню, яке містить
декларацію з запевненням
у тому, що згадана установа відповідає і
буде далі
відповідати умовам, сформульованим у статті
6(2).
Згаданий статус може бути також
набутий внаслідок письмового
повідомлення, адресованого
Генеральному директору міжурядовою
організацією
промислової власності, яке містить в собі
згадану
декларацію.

(b) Це повідомлення також містить
інформацію про установу по
депонуванню, як передбачену Інструкцією,
і в ньому може бути
вказана дата,
починаючи з якої статус міжнародного органу
по
денонуванню набирає чинності.

(2) (а) Якщо Генеральний директор
визнає, що повідомлення
містить потрібну декларацію
і що вся необхідна інформація
одержана, це
повідомлення негайно публікується Міжнародним Бюро.

(b) Статус міжнародного органу по депонуванню
набувається з
дати публікації повідомлення
або ж, якщо дата вказана у
відповідності
з пунктом (1)(b) і є більш пізньою,
ніж дата
публікації повідомлення, - починаючи з цієї
дати.

(3) Подробиці процедури відповідно до
пунктів (1) і (2)
передбачені
Інструкцією.

Стаття 8
Припинення і обмеження статусу міжнародного органу по депонуванню

(1) (а) Будь-яка Договірна держава чи будь-яка міжурядова
організація промислової власності може вимагати, щоб Асамблея
припинила чи обмежила визначеними видами мікроорганізмів статус
будь-якого органу по депонуванню на тій підставі, що
не дотримувалися чи більш не дотримуються умови,
перераховані у статті 6. Однак така вимога з боку Договірної держави
чи міжурядової організації промислової власності не може поширюватися на міжнародний орган по депонуванню,
стосовно якого ними була заявлена декларація, згадана у статті 7(1)(а).

(b) До висунення вимоги згідно з підпунктом (а) Договірна
держава чи міжурядова організація промислової власності сповіщає
через Генерального директора про причини висунутої вимоги
Договірну державу чи міжурядову організацію промислової власності,
які зробили повідомлення відповідно до статті 7(1), з тим, щоб ця
держава чи організація мали можливість у шестимісячний строк від
дати згаданого повідомлення вжити відповідних заходів,
які дозволяють уникнути необхідності внесення висунутої
вимоги.

(с) Якщо Асамблея знаходить вимоги достатньо обгрунтованими,
вона виносить рішення про припинення чи про обмеження певними
видами мікроорганізмів наданого цьому органу статусу міжнародного
органу по депонуванню, згаданого у підпункті (а). Це рішення
Асамблеї вимагає не менше, ніж дві третини голосів, поданих
на користь цієї вимоги.

(2) (а) Договірна держава чи міжурядова організація
промислової власності, які представили декларацію із запевненнями,
згадану у статті 7(1)(а), можуть шляхом повідомлення на ім'я
Генерального директора відкликати свою декларацію повністю або у
відношенні тільки певних видів мікроорганізмів, і в
будь-якому випадку повинні відкликати свою
декларацію, якщо і оскільки запевнення, які вона
містить, більше не дійсні.

(b) Таке повідомлення обумовлює від дати, передбаченої
Інструкцією, припинення статусу міжнародного органу
по депонуванню, якщо воно стосується декларації
в цілому, чи відповідне обмеження цього
статусу, якщо воно стосується тільки певних видів
мікроорганізмів.

(3) Подробиці процедури відповідно до пунктів (1) і (2)
передбачені Інструкцією.

Стаття 9
Міжурядові організації промислової власності

(1) (а) Будь-яка міжурядова організація, якій декілька держав
доручили видачу регіональних патентів, і всі держави - члени якої
є членами Міжнародного (Паризького) Союзу з охорони промислової
власності, може подати Генеральному директору декларацію про те,
що вона бере зобов'язання щодо визнання, передбачене у статті
3(1)(а), зобов'язання, яке стосується вимог, згаданих у статті
3(2), і визнає всі наслідки, що випливають з положень
цього Договору та Інструкції, які застосовуються
до міжурядових організацій промислової власності.
У випадку, якщо декларація, згадана в попередньому реченні,
подається до набуття чинності цього Договору
відповідно до статті 16(1), її дія починається від дати набуття
Договором чинності. У випадку подання декларації
після набуття чинності цього Договору, її дія починається через
три місяці від дати подання декларації, якщо в ній не зазначається
більш пізня дата. В останньому випадку дія декларації починається
з дати, вказаної таким чином.
(b) Вказана вище організація має право, передбачене статтею 3(1)(b).

(2) При перегляді чи внесенні поправок до будь-якого
положення цього Договору чи Інструкції, що зачіпає
інтереси міжурядових організацій промислової власності, будь-яка
міжурядова організація промислової власності може відкликати свою
декларацію, згадану в пункті (1), шляхом
повідомлення, направленого Генеральному директору.

Цей відклик набуває чинності:

(і) у випадку одержання повідомлення до дати набуття
чинності переглянутих чи змінених положень - з цієї дати;

(іі) у випадку одержання повідомлення після дати, згаданої
у підпункті (і) - від дати, вказаної у повідомленні, або ж при
відсутності такого повідомлення, через три місяці від
дати одержання повідомлення.

(3) На доповнення до випадку, згаданого в пункті (2),
будь-яка міжурядова організація промислової власності може
відкликати свою декларацію, згадану в пункті (1)(а),
шляхом повідомлення, направленого Генеральному директору. Це
відкликання набуває чинності через два роки від дати
одержання Генеральним директором повідомлення. Жодне повідомлення про
відкликання згідно з цим пунктом не приймається протягом п'ятирічного строку
від дати набуття декларацією чинності.

(4) Відкликання, згадане у пункті (2) чи (3), зроблене
міжурядовою організацією промислової власності, повідомлення якої
відповідно до статті 7(1) дозволило установі по
депонуванню набути статусу міжнародного органу по депонуванню, тягне за
собою припинення такого статусу через рік від дати одержання
Генеральним директором повідомлення про відкликання.

(5) Будь-яка декларація, згадана у пункті (1)(а),
повідомлення про відзив, згадане у пункті (2) чи (3), запевнення,
представлені згідно з другим реченням статті 6(1) і включені в
декларацію, заявлену відповідно до статті 7(1)(а),
вимога, поставлена відповідно до статті 8(1)
і повідомлення про відкликання, згадане у
статті 8(2), вимагають особливого попереднього
схвалення з боку вищого керівного органу міжурядової організації
промислової власності, членами якого є всі держави -
члени цієї організації і рішення якого приймаються
офіційними представниками уряду таких держав.

Глава II
Адміністративні положення
Стаття 10
Асамблея

(1) (а) Асамблея складається з Договірних
держав.

(b) Кожна Договірна Держава представлена одним делегатом,
який може мати заступників, радників і експертів.

(с) Кожна міжурядова організація промислової власності
представлена спеціальними спосперігачами на засіданнях Асамблеї, а
також будь-якого комітету і робочої групи, заснованих Асамблеєю.
(d) Будь-яка держава, яка не є членом
Союзу, але є членом Організації чи
Міжнародного (Паризького) Союзу з охорони
промислової власності, і будь-яка міжурядова організація, яка
спеціалізується в галузі патентів і не є міжурядовою організаціє промислової власності, як визначено у статті
2(v), можуть бути представлені спостерігачами на
засіданнях Асамблеї і, якщо Асамблея ухвалить таке
рішення, на засіданнях будь-якого комітету чи робочої групи, заснованих
Асамблеєю.

(2) (а) Асамблея:

(і) розглядає всі питання, що стосуються збереження і
розвитку Союзу, і застосування цього Договору;

(іі) здійснює такі права і виконує такі завдання, які
спеціально покладені на неї чи
доручені їй згідно з цим Договором;

(ііі) дає Генеральному
директору вказівки щодо підготовки
конференцій по перегляду;

(iv) розглядає і
затверджує звіти і діяльність
Генерального
директора, які стосуються Союзу, і дає йому
всі
необхідні інструкції з питань, що входять до компетенції
Союзу;

(v) створює такі комітети
і робочі групи, які вважає
необхідними для
сприяння роботі Союзу;

(vi) визначає, з урахуванням
положень пункту (1)(d), які
держави, котрі не є
Договірними державами, які міжурядові
організації,
котрі не є міжурядовими організаціями
промислової
власності, визначеними в статті 2(v), і які
міжнародні неурядові
організації допускаються на її засідання як
спостерігачі, і в якій
мірі допускаються на її
засідання як спостерігачі міжнародні
органи по
депонуванню;

(vii) здійснює будь-які
інші належні дії, направлені на
досягнення мети Союзу;

(viii) виконує всі інші
функції, що випливають з цього
Договору.

(b) З питань, що представляють
інтерес також для інших
Союзів, адміністрацію
яких здійснює Організація, Асамблея приймає
рішення, заслухавши думку
Координаційного комітету Організації.

(3) Делегат може представляти лише одну
Державу, голосувати
лише від її імені.

(4) Кожна Договірна держава має один
голос.

(5) (а) Половина Договірних держав складає
кворум.

(b) При відсутності кворуму Асамблея може
приймати рішення,
однак всі рішення Асамблеї, за винятком
рішень, що стосуються її
власних процедурних правил, набирають
чинності тільки тоді, коли
кворум і необхідна більшість голосів будуть
досягнуті голосуванням
за допомогою листування, як це передбачено
Інструкцією.

(6) (а) З урахуванням положень
статей 8(1)(с), 12(4) і
14(2)(b) Асамблея приймає
свої рішення більшістю поданих голосів.

(b) Голоси тих, що утримались, до уваги не
беруться.

(7) (а) Асамблея збирається на чергову сесію раз
на три роки
за скликанням Генерального директора, переважно
в той же час і в
тому ж місці, що і Генеральна асамблея
Організації.

(b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію,
що скликається
Генеральним директором або з його
власної ініціативи, або на
вимогу однієї чверті
Договірних держав.

(8) Асамблея приймає свої правила
процедури.

Стаття 11
Міжнародне бюро

(1) Міжнародне бюро:

(і) здійснює адміністративні
завдання Союзу, зокрема такі,
котрі спеціально покладені на нього
згідно з цим Договором та
Інструкцією чи
Асамблеєю;

(іі) виконує функції
секретаріату конференцій по
перегляду,
Асамблеї, комітетів і робочих груп,
заснованих
Асамблеєю, і будь-яких інших засідань, які скликаються
Генеральним
директором і розглядають питання, що стосуються Союзу.

(2) Генеральний директор є головною посадовою
особою Союзу і
представляє Союз.

(3) Генеральний директор скликає всі засідання
для розгляду
питань, що стосуються Союзу.

(4) (а) Генеральний директор і будь-який
призначений ним член
персоналу бере участь без права голосу в усіх засіданнях
Асамблеї,
комітетів і робочих груп, заснованих
Асамблеєю, а також у
будь-якому іншому засіданні, що
скликається Генеральним директором
і розглядає питання, що стосуються
Союзу.

(b) Генеральний директор чи призначений ним
член персоналу є
ex officio секретарем Асамблеї, а також комітетів, робочих
груп та
інших засідань, згаданих у підпункті (а).

(5) (а) Генеральний директор відповідно до
вказівок Асамблеї
здійснює підготовку конференцій по
перегляду.

(b) Генеральний директор може консультуватися з
міжурядовими
і міжнародними неурядовими організаціями
з питань підготовки
конференцій по перегляду.

(с) Генеральний директор і призначені ним особи
беруть участь
без права голосу в роботі конференцій по перегляду.

(d) Генеральний директор чи призначений ним
член персоналу є
ex officio секретарем будь-якої конференції по
перегляду.

Стаття 12
Інструкція

(1) Інструкцією передбачені правила, що
стосуються:

(і) вимог, стосовно
яких цей Договір спеціально
посилається на
Інструкцію, чи спеціально передбачає, що
вони
встановлені чи будуть встановлені;

(іі) будь-яких адміністративних
вимог, питань чи процедур;

(ііі) будь-яких подробиць, корисних
для застосування цього
Договору.

(2) Інструкція, яка приймається одночасно з
цим Договором,
додається до цього Договору.

(3) Асамблея має право вносити поправки в
Інструкцію.

(4) (а) З урахуванням положень
підпункту (b) для прийняття
будь-якої поправки до Інструкції
вимагається не менше, ніж дві
третини поданих
голосів.

(b) Для прийняття будь-якої поправки, що
стосується видачі
зразків депонованих
мікроорганізмів міжнародними органами по
депонуванню,
вимагається, щоб жодна Договірна держава
не
голосувала проти запропонованої поправки.

(5) У випадку розбіжності між положеннями
цього Договору і
положеннями Інструкції застосовуються
положення Договору.

Глава III
Перегляд і поправки

Стаття 13
Перегляд Договору

(1) Цей Договір може підлягати
час від часу перегляду на
конференціях Договірних
держав.

(2) Рішення про скликання будь-якої
конференції по перегляду
приймається Асамблеєю.

(3) Поправки до статей 10
і 11 можуть бути прийняті чи на
конференції по перегляду чи відповідно
до статті 14.

Стаття 14
Поправки до деяких положень Договору

(1) (а) Пропозиції відповідно до цієї
статті про внесення
поправок до статей 10
і 11 можуть бути зроблені
будь-якою
Договірною державою чи Генеральним директором.

(b) Такі пропозиції направляються
Генеральним директором
Договірним державам щонайменше за шість
місяців до розгляду їх
Асамблеєю.

(2) (а) Поправки до статей,
згаданих у пункті (1),
приймаються Асамблеєю.

(b) Для прийняття будь-якої поправки до статті 10
вимагається
не менше, ніж чотири п'ятих поданих
голосів; для прийняття
будь-якої поправки до статті 11
вимагається не менше, ніж три
чверті поданих
голосів.

(3) (а) Будь-яка поправка до статей,
згаданих у пункті (1),
набуває чинності через місяць після того,
як письмові повідомлення
про її прийняття, здійснені відповідно до
конституційної процедури
кожної держави, одержано Генеральним
директором від трьох чвертей
Договірних сторін, котрі були членами
Асамблеї під час прийняття
нею цієї поправки.

(b) Будь-яка поправка до вказаних
статей, прийнята таким
чином, обов'язкова для
всіх Договірних держав, які були
Договірними
державами під час прийняття поправки Асамблеєю; однак
будь-яка
поправка, що покладає фінансові обов'язки діє на згадані
Договірні
держави чи така, що збільшує такі
обов'язки, є
обов'язковою тільки для тих Договірних
держав, котрі повідомили
про прийняття ними такої поправки.

(с) Будь-яка поправка, що
прийнята і набула чинності
відповідно до положень підпункту
(а), обов'язкова для всіх держав,
котрі стають Договірними державами, після
дати, на яку ця поправка
була прийнята Асамблеєю.

Глава IV
Заключні положення

Стаття 15
Участь у Договорі

(1) Будь-яка держава-член Міжнародного
(Паризького) Союзу з
охорони промислової власності може
стати учасником цього Договору
шляхом:

(і) підписання Договору
з наступною передачею на
зберігання
ратифікаційної грамоти чи

(іі) передачі на
зберігання акту про приєднання до
Договору.

(2) Ратифікаційні грамоти чи
акти приєднання здаються на
зберігання Генеральному
директору.

Стаття 16
Набуття Договором чинності

(1) Цей Договір набуває чинності для перших п'яти
держав, що
здали на зберігання свої
ратифікаційні грамоти чи акти про
приєднання,
через три місяці після дати здачі на зберігання п'ятої
ратифікаційної грамоти
чи акту про приєднання.

(2) Цей Договір набуває чинності для будь-якої
іншої держави
через три місяці після дати
здачі на зберігання цією державою
ратифікаційної грамоти
чи акту про приєднання, якщо
в
ратифікаційній грамоті чи акті про приєднання не
вказана більш
пізня дата. В останньому випадку цей Договір
набуває чинності
стосовно цієї держави на вказану таким чином
дату.

Стаття 17
Денонсація Договору

(1) Будь-яка Договірна держава може
денонсувати цей Договір
шляхом повідомлення, направленого Генеральному
директору.

(2) Денонсація набуває чинності
через два роки від дня
одержання Генеральним
директором цього повідомлення.

(3) Право денонсації, передбачене в пункті
(1), не може бути
використане жодною Договірною державою до закінчення
п'ятирічного
строку від дати, на яку вона стала учасником цього
Договору.

(4) Денонсація цього Договору
Договірною державою, яка
зробила декларацію,
згадану у статті 7(1)(а) стосовно установи
по депонуванню,
яка набула таким чином статусу міжнародного органу
по депонуванню,
обумовлює припинення такого статусу через рік від
дня одержання
Генеральним директором повідомлення, згаданого
в
пункті (1).

Стаття 18
Підписання і мови Договору

(1) (а) Даний Договір
підписується в одному оригіналі
англійською і
французькою мовами, причому обидва тексти
однаково
автентичні.

(b) Офіційні тексти даного Договору розробляються
Генеральним
директором, після консультацій з зацікавленими урядами і
протягом
двох місяців від дати підписання цього Договору, іншими
мовами,
якими підписана Конвенція, що засновує
Всесвітню організацію
інтелектуальної власності.

(с) Офіційні тексти цього Договору
розробляються Генеральним
директором після консультацій з зацікавленими
урядами арабською,
італійською, німецькою, португальською і
японською мовами, а також
іншими мовами, які визначить Асамблея.

(2) Цей Договір відкритий для
підписання в Будапешті до
31 грудня 1977 року.

Стаття 19
Зберігання Договору, пересилка копій, реєстрація Договору

(1) Оригінал цього Договору після того, як
він буде закритий
для підписання, здається на зберігання Генеральному
директору.

(2) Генеральний директор передає дві завірені ним
копії цього
Договору і Інструкцію урядам всіх держав,
згаданих у статті
15(1), міжурядовим організаціям,
котрі можуть подати декларацію
відповідно до статей 9(1)(а)
і на вимогу уряду будь-якої іншої
держави.

(3) Генеральний директор реєструє цей Договір у
секретаріаті
Організації Об'єднаних Націй.

(4) Генеральний директор передає
дві завірені ним копії
будь-якої поправки
до цього Договору і до Інструкції
всім
Договірним державам, всім міжурядовим
організаціям промислової
власності і на вимогу
уряду будь-якої іншої держави і будь-якої
іншої міжурядової
організації, яка може подати
декларацію
відповідно до статті 9(1)(а).

Стаття 20
Повідомлення

Генеральний директор повідомляє Договірні
держави, міжурядові
організації промислової власності і ті держави, які
не є членами
Союзу, але є членами Міжнародного
(Паризького) Союзу з охорони
промислової власності:

(і) про підписання відповідно до
статті 18;

(іі) про здачу на
зберігання ратифікаційних грамот чи
актів про приєднання
відповідно до статті 15(2);

(ііі) про декларації,
подані згідно з положеннями статті
9(1)(а), і повідомлення про
відкликання відповідно до статті 9(2)
чи (3);

(iv) про дату набуття чинності цього
Договору відповідно
до статті 16(1);

(v) про повідомлення відповідно до
статей 7 і 8, а також
про рішення відповідно до статті
8;

(vi) про прийняття поправок до цього
Договору відповідно
до статті 14(3);

(vii) про будь-яку поправку до
Інструкції;

(viii) про дату набуття
чинності поправок до Договору чи
Інструкції;

(іх) про денонсації, одержані
відповідно до статті 17.

Інструкція*

до Будапештського договору про міжнародне
визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

(від 31 січня 1981 року)

Правило 1

Скорочені вирази і
тлумачення слова "підпис"

1.1.
"Договір"

У цій Інструкції слово
"Договір" означає Будапештський
договір про
міжнародне визнання депонування мікроорганізмів
з
метою патентної процедури.

1.2.
"Стаття"

У цій Інструкції слово "стаття"
стосується певної статті
Договору.

1.3.
"Підпис"

У цій Інструкції слово "підпис" слід
розуміти як таке, що
означає "печатка"
для цілей міжнародного органу по депонуванню,
якщо законодавство
держави, на території якої розміщується цей
орган,
вимагає використання "печатки" замість підпису.

Правило 2
Міжнародні органи по депонуванню

2.1. Правовий
статус

Міжнародним органом по депонуванню
може бути урядова
установа, включаючи
громадську організацію при громадському
адміністративному
органі, який не має відношення до центрального
уряду, чи приватна
організація.

2.2. Персонал і
устаткування

Умови, згадані у статті 6(2)(іі), містять,
зокрема, таке:

(і) будь-який міжнародний
орган по депонуванню повинен
мати у
своєму розпорядженні персонал і устаткування,
які
забезпечували б можливість такого
зберігання депонованих
мікроорганізмів, при якому
вони залишалися б життєздатними
і
незабрудненими;

(іі) будь-який міжнародний
орган по депонуванню повинен
для зберігання мікроорганізмів
передбачити достатні застережні
заходи з метою зведення до
мінімуму небезпеки втрати депонованих у
ньому мікроорганізмів.

2.3. Видача
зразків

Умови, згадані у статті 6(2)(ііі), включають,
зокрема, вимоги
про те, що будь-який міжнародний орган по
депонуванню повинен
видавати зразки депонованих
мікроорганізмів швидко і належним
чином.

Правило 3
Набуття статусу міжнародного органу
по депонуванню

3.1.
Повідомлення

(а) Повідомлення, згадане у
статті 7(1), направляється
Генеральному директору,
у випадку Договірної держави -
по
дипломатичних каналах, чи у випадку
міжурядової організації
промислової власності -
головною посадовою особою
цієї
організації.

(b) Повідомлення повинне:

(і) вказувати назву і адресу
установи по депонуванню, якої
стосується повідомлення;

(іі) містити докладні
відомості про здатність згаданої
установи відповідати
умовам, передбаченим у статті 6(2), включаючи
інформацію про
його правовий статус, положення в
наукових
сферах, персонал і устаткування;

(ііі) якщо згадана
установа по депонуванню має намір
приймати
на депонування тільки певні види
мікроорганізмів,
перераховувати ці види;

(iv) вказувати розміри
будь-якого мита, яке згадана
установа, після
набуття статусу міжнародного органу
по
депонуванню, буде стягувати за зберігання, видачу
свідоцтв про
життєздатність і зразків мікроорганізмів;

(v) вказувати офіційну мову чи мови
згаданої установи;

(vi) вказувати дату,
згадану у статті 7(1), у випадку,
коли це можна
застосувати.

3.2. Дії у зв'язку з
повідомленням

Якщо повідомлення відповідає положенням статті
7(1) і правила
3.1, Генеральний директор негайно
повідомляє про нього всі
Договірні держави і
міжурядові організації промислової власності,
і воно негайно
публікується Міжнародним бюро.

3.3. Розширення
списку видів мікроорганізмів, які приймаються
на депонування

Договірна держава чи міжурядова
організація промислової
власності, які зробили повідомлення,
згадане у статті 7(1), можуть
в будь-який наступний час повідомити
Генерального директора про
те, що представлені
ними запевнення поширюються на певні види
мікроорганізмів,
на які до цього часу ці запевнення
не
поширювались. У цьому випадку і в тій мірі, в якій це
стосується
додаткових видів мікроорганізмів, застосовуються положення
статті
7 і правил 3.1; 3.2 mutatis mutandis.

Правило 4
Припинення чи обмеження
статусу міжнародного органу по депонуванню

4.1. Вимога; дії у зв'язку з вимогою

(а) Вимога, згадана у статті
8(1)(а), направляється
Генеральному директору відповідно до
положень правила 3.1(а).

(b) Вимога повинна:

(і) вказувати назву і
адресу відповідного міжнародного
органу по депонуванню;

(іі) якщо вона
стосується тільки певних
видів
мікроорганізмів, перераховувати ці види мікроорганізмів;

(ііі) викладати докладно факти, на
яких вона грунтується.

(с) Якщо вимога відповідає положенням
пунктів (а) і (b),
Генеральний директор
негайно повідомляє про неї всі Договірні
держави і
міжурядові організації промислової власності.

(d) З урахуванням положень
пункту (е) Асамблея розглядає
вимоги не раніше ніж через
шість і не пізніше ніж через вісім
місяців з
моменту повідомлення про вимоги.

(е) Якщо, на думку Генерального директора,
дотримання строку,
передбаченого в пункті (d), може зашкодити інтересам
фактичних чи
потенціальних депозиторів, він може скликати Асамблею
раніше дати
закінчення шестимісячного строку, передбаченого в пункті
(d).

(f) Якщо Асамблея приймає рішення
про припинення чи про
обмеження певними
видами мікроорганізмів статусу міжнародного
органу по
депонуванню, згадане рішення набуває чинності через три
місяці від дати
його прийняття.

4.2. Повідомлення;
дата набуття чинності; дії у зв'язку
з
повідомленням

(а) Повідомлення, згадане у
статті 8(2)(а), направляється
Генеральному директору згідно з
правилом 3.1(а).

(b) Повідомлення повинне:

(і) вказувати назву і
адресу відповідного міжнародного
органу по депонуванню;

(іі) якщо воно
стосується лише певних
видів
мікроорганізмів, перераховувати ці види
мікроорганізмів;

(ііі) якщо Договірна
держава чи міжурядова організація
промислової власності,
які зробили це повідомлення, бажають, щоб
наслідки, передбачені
статтею 8(2)(b), наступили пізніше
дати
закінчення трьохмісячного періоду від дати повідомлення,
вказувати
цю більш пізню дату.

(с) При застосуванні положень
пункту (b)(ііі) наслідки,
передбачені статтею
8(2)(b), наступають на дату, вказану
у
повідомленні згідно з цим пунктом; у протилежному
випадку вони
наступають після закінчення тримісячного
строку від дати
повідомлення.

(d) Генеральний директор негайно
сповіщає всі Договірні
держави і міжурядові
організації промислової власності про
будь-яке
повідомлення, одержане відповідно до статті 8(2), і про
дату
набуття його чинності згідно з пунктом (с). Відповідна об'ява
негайно
друкується Міжнародним бюро.

4.3. Наслідки для
депонування

У випадку припинення чи обмеження статусу
міжнародного органу
по депонуванню згідно з положеннями статей
8(1), 8(2), 9(4) чи
17(4) застосовується правило 5.1 mutatis
mutandis.

Правило 5
Неспроможність міжнародного органу
по депонуванню

5.1. Припинення
виконання функцій по відношенню
до
депонованих мікроорганізмів

(а) Якщо будь-який міжнародний орган по
депонуванню тимчасово
чи остаточно припинить виконання
будь-яких функцій, які він
повинен виконувати
згідно з Договором і цією Інструкцією відносно
будь-яких депонованих у ньому
мікроорганізмів, Договірна держава
чи міжурядова
організація промислової власності, які стосовно
цього
органу представили запевнення згідно з положеннями
статті
6(1), повинні:

(і) забезпечити в
максимально можливій мірі негайну
передачу
зразків усіх таких мікроорганізмів, без пошкодження
чи
забруднення, від згаданого органу ("неспроможного органу")
іншому
міжнародному органу по депонуванню ("замінюючому органу");

(іі) забезпечити в
максимально можливій мірі негайну
пересилку
замінюючому органу всіх поштових та інших
повідомлень,
адресованих неспроможному органу, а також всіх документів та
іншої
відповідної інформації, що стосується згаданих
мікроорганізмів і
знаходиться у розпорядженні цього органу;

(ііі) забезпечити в
максимально можливій мірі негайне
повідомлення
неспроможним органом всіх зацікавлених депозиторів
про
припинення виконання ним функцій і про зроблені ним пересилки;

(iv) негайно сповістити Генерального
директора про факт і
ступінь вказаного припинення і
про заходи, вжиті згаданою
Договірною державою
чи міжурядовою організацією промислової
власності
згідно з підпунктами (і)-(ііі).

(b) Генеральний директор негайно сповіщає
Договірні держави і
міжурядові організації промислової власності, а
також відомства
промислової власності про повідомлення,
одержане згідно з пунктом
(а)(iv); повідомлення
Генерального директора і повідомлення,
одержане ним,
негайно публікується Міжнародним бюро.

(с) Відповідно до застосованої патентної
процедури може бути
потрібним, щоб депозитор негайно
після одержання розписки,
згаданої в правилі 7.5,
повідомив будь-якому відомству промислової
власності, в яке була подана
заявка на патент з посиланням на
первісне
депонування, новий реєстраційний номер, наданий
цьому
депонуванню замінюючим органом.

(d) Замінюючий орган належним
чином зберігає реєстраційний
номер, наданий неспроможним органом,
разом з новим реєстраційним
номером.

(е) У доповнення до будь-якої передачі,
здійсненої згідно з
пунктом (а)(і), неспроможний орган на
запит депозитора передає, в
міру можливого, зразок
будь-якого депонованого в ньому
мікроорганізму разом з
копіями всіх поштових та інших повідомлень,
а також копіями всіх документів
та іншої відповідної інформації,
згаданих у пункті
(а)(іі), будь-якому вказаному
депозитором
міжнародному органу за умови, що депозитор сплатить
неспроможному
органу будь-які витрати, пов'язані з
передачею цього зразка.
Депозитор сплачує вказаному ним
міжнародному органу по депонуванню
мито за зберігання згаданого
зразка.

(f) На запит будь-якого зацікавленого депозитора
неспроможний
орган зберігає, наскільки це для нього можливо, зразки
депонованих
у ньому мікрооргпнізмів.

5.2. Відмова у
прийманні деяких видів мікроорганізмів

(а) Якщо будь-який міжнародний
орган по депонуванню
відмовляється прийняти на
депонування будь-який з
видів
мікроорганізмів, які він зобов'язаний
приймати на основі
представлених запевнень,
Договірна держава чи міжурядова
організація
промислової власності, які заявили стосовно
цього
органу декларацію відповідно до статті 7(1)(а), негайно
сповіщають
Генерального директора про відповідні факти і вжиті
заходи.

(b) Генеральний директор негайно
сповіщає інші Договірні
держави і міжурядові
організації промислової власності про
повідомлення,
одержане відповідно до пункту (а);
повідомлення
Генерального директора і одержане
ним повідомлення негайно
публікуються Міжнародним
бюро.

Правило 6
Здійснення первісного чи повторного
депонування

6.1. Первісне
депонування

(а) До мікроорганізму, переданого
депозитором міжнародному
органу по депонуванню, додається, за
винятком випадку, що вимагає
застосування правила 6.2,
підписана депозитором письмова заява,
яка містить:

(і) вказівку, що
депонування здійснюється згідно з
Договором, і
зобов'язання не вилучати депонований мікроорганізм
протягом
періоду, вказаного у правилі 9.1;

(іі) ім'я та адресу
депозитора;

(ііі) подробиці умов,
необхідних для культивування,
зберігання і перевірки
життєздатності мікроорганізму, а також,
якщо
депонується суміш мікроорганізмів, опис
компонентів цієї
суміші і щонайменше одного з методів, що
дозволяють перевірити їх
наявність;

(iv) розпізнавальне посилання
(номер, символи і т.п.),
присвоєне цьому
мікроорганізму депозитором;

(v) зазначення таких властивостей
мікроорганізму, які є чи
можуть бути небезпечними для здоров'я чи
навколишнього середовища,
чи вказівку про те, що депозитору невідомі такі
властивості.

(b) Настійно рекомендується, щоб
письмова заява, згадана в
пункті (а), містила науковий опис і/чи
запропоноване таксономічне
визначення депонованого
мікроорганізму.

6.2. Повторне
депонування

(а) З урахуванням положень
пункту (b), при здійсненні
повторного депонування
відповідно до статті 4, до мікроорганізму,
що передається
депозитором міжнародному органу по
депонуванню,
додається копія розписки про попереднє
депонування, копія
останнього посвідчення про життєздатність
мікроорганізму - об'єкта
попереднього депонування, яке
вказує, що мікроорганізм є
життєздатним, і письмову
заяву за підписом депозитора, яка містить
в собі:

(і) відомості, згадані у правилі
6.1(а)(і)-(v);

(іі) декларацію з вказівкою причини
здійснення повторного
депонування відповідно до статті 4(1)(а),
заяву з підтвердженням,
що повторно депонований мікроорганізм є тим,
що і мікроорганізм
попереднього депонування, і
вказівкою дати, на яку депозитор
одержав
повідомлення, згадане у статті 4(1)(а) чи, залежно
від
обставин, дати публікації, згаданої у статті 4(1)(е);

(ііі) останній науковий
опис і/чи запропоноване
таксономічне
визначення у тому вигляді, у якому
воно було
повідомлене чи були повідомлені
міжнародному органу по
депонуванню, в якому було
здійснене попереднє депонування, якщо
який-небудь науковий
опис і/чи запропоноване таксономічне
визначення
було вказане чи були вказані у зв'язку з
попереднім
депонуванням.

(b) Якщо повторне депонування
здійснюється у тому ж
міжнародному органі по
депонуванню, що і попереднє депонування,
положення пункту (а)(і) не
застосовуються.

(с) Для цілей пунктів (а)
і (b), а також правила 7.4
"попереднє
депонування" означає:

(і) останнє з інших
повторних депонувань, якщо даному
повторному депонуванню
передували одне чи декілька інших повторних
депонувань;

(іі) первісне депонування,
якщо даному повторному
депонуванню не передувало
ніяке інше повторне депонування.

6.3. Вимоги
міжнародного органу по депонуванню

(а) Будь-який міжнародний орган по депонуванню
може вимагати:

(і) щоб депонований організм
передавався йому у формі і
кількості, котрі необхідні для
мети Договору і цієї Інструкції;

(іі) щоб йому був представлений
встановлений цим органом
бланк, належним
чином заповнений депозитором з
метою
адміністративної процедури цього органу;

(ііі) щоб письмова
заява, згадана в правилі 6.1(а) чи
6.2(а), була
складена мовою чи будь-якою з мов, вказаних
цим
органом, при цьому слід розуміти, що
така вказівка повинна
включати щонайменше
офіційну мову чи мови, вказані згідно
з
правилом 3.1(b)(v);

(iv) щоб було сплачене
мито за зберігання, згадане у
правилі 12.1(а)(і);
і

(v) щоб у тій
мірі, в якій це дозволяє
відповідне
законодавство, між депозитором і цим
органом був укладений
договір, в якому
обумовлювалися б зобов'язання депозитора
і
згаданого органу.

(b) Будь-який міжнародний орган по
депонуванню повідомляє
Міжнародному бюро про будь-які такі
вимоги і будь-які поправки до
них.

6.4. Процедура
приймання

(а) Міжнародний орган по депонуванню
відмовляється прийняти
на депонування мікроорганізм
і негайно письмово повідомляє
депозитора про таку
відмову та її причини:

(і) якщо депонований
мікроорганізм не належить ні до
одного з
видів мікроорганізмів, на які поширюються
запевнення,
представлені згідно з правилом 3.1(b)(ііі) чи 3.3;

(іі) якщо властивості мікроорганізму
настільки виняткові,
що міжнародний орган по депонуванню технічно не
здатний виконувати
відносно цього організму функції, які повинен
виконувати згідно з
цим Договором і цією Інструкцією;

(ііі) якщо стан одержаного
депозиту очевидно вказує на
відсутність
депонованого мікроорганізму чи, виходячи з
наукових
міркувань, не дозволяє здійснювати
приймання депонованого
мікроорганізму.

(b) З урахуванням положень пункту (а)
міжнародний орган по
депонуванню здійснює
приймання депонованого мікроорганізму за
умови
дотримання всіх вимог, згаданих у правилі 6.1(а) чи 6.2(а),
а також у
правилі 6.3 (а). Якщо які-небудь із згаданих вимог
не
дотримані, міжнародний орган по депонуванню
негайно письмово
повідомляє про це депозитора
і пропонує йому забезпечити
дотримання таких
вимог.

(с) У випадку, коли мікроорганізм був
одержаний в результаті
первісного чи повторного депонування, датою
такого первісного чи
повторного депонування, залежно
від обставин, є дата, на яку
мікроорганізм був
одержаний міжнародним органом по депонуванню.

(d) Міжнародний орган по депонуванню, на
прохання депозитора
і за умови дотримання всіх вимог, згаданих у пункті
(b), вважає
мікроорганізм, депонований до
набуття таким органом статусу
міжнародного органу по
депонуванню, одержаним, для цілей цього
Договору, на
дату набуття такого статусу.

Правило 7
Розписка про одержання

7.1. Видача розписки

Міжнародний орган по депонуванню видає
депозитору відносно
кожного депонування мікроорганізму,
здійсненого у цьому органі чи
переданого йому, розписку на
підтвердження факту, що він одержав і
прийняв цей мікроорганізм.

7.2. Бланк; мови;
підпис

(а) Будь-яка розписка, згадана у правилі
7.1, складається на
бланку, що називається "міжнародний
бланк", зразок якого
встановлює Генеральний директор,
мовами, визначеними Асамблеєю.

(b) Будь-які слова чи букви, що
заповнюються у розписці
знаками нелатинського
алфавіту, вказуються також буквами
латинського алфавіту
шляхом транслітерації.

(с) Розписка підписується особою,
чи особами, які мають
повноваження представляти
міжнародний орган по депонуванню, чи
будь-якою іншою
посадовою особою цього органу, яка має відповідні
повноваження від
згаданої особи чи осіб.

7.3. Зміст у
випадку первісного депонування

Будь-яка розписка, згадана у правилі 7.1,
яка видається при
первісному депонуванні, повинна
вказувати, що вона видана
установою по депонуванню як
міжнародним органом по депонуванню
згідно з
Договором, і повинна містити щонайменше такі відомості:

(і) назву і адресу міжнародного
органу по депонуванню;

(іі) ім'я та адресу
депозитора;

(ііі) дату первісного
депонування відповідно до
визначення, що
міститься в правилі 6.4(с);

(iv) розпізнавальне посилання
(номер, символи і т. п.),
присвоєне мікроорганізму
депозитором;

(v) реєстраційний
номер, присвоєний
депонованому
мікроорганізму міжнародним органом по депонуванню;

(vi) якщо письмова
заява, згадана в правилі 6.1(а),
містить
науковий опис і/чи запропоноване таксономічне
визначення
мікроорганізму, згадку про цей факт.

7.4. Зміст у
випадку повторного депонування

До будь-якої розписки, згаданої у правилі
7.1 і виданої на
випадок повторного депонування,
здійснюваного відповідно до
статті 4, повинна
додаватися копія розписки про
попереднє
депонування (в межах значення правила 6.2(с)) і копія
останнього
свідоцтва про життєздатність
мікроорганізму, що був об'єктом
попереднього
депонування (в межах значення правила 6.2 (с)),
в
якому вказано, що цей мікроорганізм є життєздатним;
ця розписка
повинна містити, принаймні:

(і) назву і адресу міжнародного
органу по депонуванню;

(іі) ім'я та адресу
депозитора;

(ііі) дату повторного
депонування відповідно до
визначення, що
міститься в правилі 6.4(с);

(iv) розпізнавальне посилання
(номер, символи і т.п.),
присвоєне мікроорганізму
депозитором;

(v) реєстраційний номер,
присвоєний мікроорганізму в
результаті повторного
депонування міжнародним органом
по
депонуванню;

(vi) значення відповідної
причини і відповідної дати,
вказаних депозитором
згідно з правилом 6.2(а)(іі);

(vii) при застосуванні
правила 6.2(а)(ііі) - посилання
на факт вказівки депозитором наукового
опису і/чи запропонованого
таксономічного визначення;

(viii) реєстраційний номер,
присвоєний мікроорганізму в
результаті
попереднього депонування (у рамках
значення
правила 6.2(с)).

7.5. Розписка у
випадку передачі

Міжнародний орган по
депонуванню, якому передано
мікроорганізми
згідно з правилом 5.1(а)(і), видає
депозитору,
відносно кожного депонування, у зв'язку з
яким передано зразок,
розписку, яка свідчить про те,
що вона видана установою по
депонуванню,
яка являється міжнародним органом по
депонуванню
згідно з Договором, і містить принаймні:

(і) назву і адресу міжнародного
органу по депонуванню;

(іі) ім'я та адресу
депозитора;

(ііі) дату, на яку
переданий зразок був одержаний
міжнародним органом
по депонуванню (дату передачі);

(iv) розпізнавальне посилання
(номер, символи і т.п.),
надане мікроорганізму
депозитором;

(v) реєстраційний номер,
наданий міжнародним органом по
депонуванню;

(vi) назву і адресу міжнародного
органу по депонуванню,
від якого проведена
передача;

(vii) реєстраційний номер,
наданий міжнародним органом по
депонуванню, від якого проведена
передача;

(viii) якщо письмова
заява, згадана в правилі 6.1(а) чи
6.2(а), містила науковий
опис і/чи запропоноване таксономічне
визначення
мікроорганізму, чи якщо такий науковий опис
і/чи
запропоноване таксономічне визначення згідно з правилом
8.1 був
(були) вказаний (вказані) пізніше, чи в цей
опис і/чи визначення
були внесені зміни пізніше - посилання на відповідний
факт.

7.6. Пересилка
наукового опису і/чи
запропонованого
таксономічного визначення

На вимогу будь-якої сторони, яка
має право на одержання
зразка депонованого
мікроорганізму згідно з положеннями правил
11.1, 11.2
чи 11.3, міжнародний орган по депонуванню пересилає
такій
стороні останній науковий опис і/чи
запропоноване
таксономічне визначення, згадане в правилах 6.1(b), 6.2(а)(ііі)
чи
8.1(b)(ііі).

Правило 8

Наступна вказівка чи зміна наукового опису і/чи запропонованого таксономічного визначення

8.1. Повідомлення

(а) Якщо, у зв'язку з депонуванням
мікроорганізму, науковий
опис і/чи таксономічне визначення
мікроорганізму не був чи не
були вказані,
депозитор може внести зміни в цей опис
і/чи
визначення.

(b) Будь-яка наступна вказівка чи зміна повинна
бути зроблена
у вигляді письмового повідомлення за підписом депозитора
на ім'я
міжнародного органу по депонуванню і повинна
містити:

(і) ім'я та адресу
депозитора;

(іі) реєстраційний номер, наданий
штаму згаданим органом;

(ііі) науковий опис
і/чи запропоноване таксономічне
визначення
мікроорганізму;

(iv) на випадок внесення
зміни, останній попередній
науковий опис і/чи
запропоноване таксономічне визначення.

8.2. Видача
свідоцтва

Міжнародний орган по депонуванню повинен на запит
депозитора,
який зробив повідомлення, згадане у правилі
8.1, видати йому
свідоцтво, в якому
приводяться дані, згадані в правилі
8.1(b)(і)-(iv),
і дата одержання такого повідомлення.

Правило 9
Зберігання мікроорганізмів

9.1. Строк зберігання

Будь-який мікроорганізм, депонований у
міжнародному органі по
депонуванню, зберігається цим органом
з усіма застереженнями,
необхідними для
зберігання його життєздатним і
незабрудненим,
протягом щонайменше п'яти років з моменту останнього
запиту про
видачу зразка депонованого
мікроорганізму, одержаного згаданим
органом, і в будь-якому
випадку протягом щонайменше 30 років від
дати депонування.

9.2.
Конфіденційність

Жодний міжнародний орган по
депонуванню не повинен нікому
надавати інформацію щодо факту
здійсненого в ньому депонування
мікроорганізму
згідно з Договором. Більше того, цей орган
не
повинен надавати нікому ніякої інформації,
що стосується
депонованого в ньому згідно
з Договором мікроорганізму, за
винятком будь-якого
органу, фізичної чи юридичної особи, що має
право на
одержання зразка згаданого мікроорганізму відповідно до
положень
правила 11, і при умові додержання тих вимог,
котрі
передбачені цим правилом.

Правило 10

Перевірка життєздатності і свідоцтво про
життєздатність

10.1. Обов'язки проведення перевірки

Міжнародний орган по депонуванню
перевіряє життєздатність
кожного депонованого в ньому
мікроорганізму:

(і) негайно після
будь-якого депонування, згаданого у
правилі 6, чи
будь-якої передачі, згаданої в правилі 5.1;

(іі) через відповідні
проміжки часу залежно від виду
мікроорганізму
і можливих умов його зберігання, чи в будь-який
час,
якщо це необхідно з технічних міркувань;

(ііі) в будь-який час на вимогу
депозитора.

10.2. Свідоцтво
про життєздатність

(а) Міжнародний орган по
депонуванню видає свідоцтво про
життєздатність депонованого
мікроорганізму:

(і) депозитору негайно
після будь-якого депонування,
згаданого в правилі
6, чи будь-якої передачі, згаданої
в
правилі 5.1;

(іі) депозитору, на його
запит, в будь-який час після
депонування чи
передачі;

(ііі) будь-якому відомству
промислової власності, іншому
органу, фізичній чи
юридичній особі крім депозитора, яким були
видані зразки
депонованих мікроорганізмів відповідно до правила
11, на їх
запит одночасно з такою видачею чи в будь-який час після
неї.

(b) Свідоцтво про життєздатність повинне
вказувати, являється
чи більше не являється життєздатним
мікроорганізм і містити в
собі:

(і) назву та адресу міжнародного
органу по депонуванню,
який видає це свідоцтво;

(іі) ім'я та адресу
депозитора;

(ііі) дату, згадану у
правилі 7.3(ііі), чи у випадку
повторного
депонування чи передачі - останню з відповідних
дат,
згаданих у правилах 7.4(ііі) та 7.5(ііі);

(iv) реєстраційний номер,
присвоєний мікроорганізму
згаданим органом;

(v) дату перевірки, на яку воно
посилається;

(vi) інформацію, яка стосується умов
проведеної перевірки,
якщо така інформація була
запитана стороною, якій видається
свідоцтво
про життєздатність, і якщо результати
перевірки
виявилися негативними.

(с) У випадках застосування пункту (а)(іі) та
(ііі) свідоцтво
про життєздатність повинне містити посилання на останню
перевірку
життєздатності.

(d) Щодо форми, мов і
підпису, до свідоцтва про
життєздатність застосовується
правило 7.2 mutatis mutandis.

(е) У випадку застосування пункту (а)(і), чи у
випадку запиту
з боку відомства промислової
власності, свідоцтво про
життєздатність видається
безкоштовно. Будь-яке мито, що стягується
згідно з правилом
12.1(а)(ііі) стосовно будь-якого іншого
свідоцтва
про життєздатність, сплачується стороною, яка запитує це
свідоцтво, до чи
одночасно з запитом.

Правило 11
Видача зразків

11.1. Видача зразків зацікавленим відомствам
промислової
власності

Будь-який міжнародний орган по
депонуванню видає зразок
депонованого мікроорганізму
відомству промислової власності
будь-якої
Договірної держави чи відомству будь-якої
міжурядової
організації промислової власності на запит такого
відомства за
умови, що до цього запиту додається
декларація, яка свідчить про
те, що:

(і) у це відомство
подана заявка на патент, в якій
міститься
посилання на депонування даного мікроорганізму, і
що
предметом цієї заявки є згаданий мікроорганізм чи
використання
згаданого мікроорганізму;

(іі) така заявка розглядається у
цьому відомстві, або ж по
ній видано патент;

(ііі) цей зразок
необхідний з метою патентної процедури,
що діє в згаданій Договірній
державі, у згаданій організації чи у
державах-членах цієї
організації;

(iv) зразок і будь-яка інформація,
що додається до нього
чи пов'язана з ним, будуть
використані виключно з метою згаданої
патентної процедури.

11.2. Видача
зразків депозитору чи з дозволу депозитора

Будь-який міжнародний орган по
депонуванню видає зразок
будь-якого депонованого
мікроорганізму:

(і) депозитору на його
запит;

(іі) будь-якому органу,
фізичній чи юридичній особі (далі
"уповноважена сторона") на запит цієї
сторони за умови, що до
цього запиту додається
декларація депозитора, яка дозволяє видачу
запитуваного
зразка.

11.3. Видача зразків сторонам, які мають на це право

(а) Будь-який міжнародний орган по депонуванню
видає зразок
будь-якого депонованого мікроорганізму будь-якому
органу, фізичній
чи юридичній особі (далі "посвідчена
сторона") на запит цієї
сторони за умови,
що запит робиться на бланку, зміст
якого
встановлюється Асамблеєю, і що на згаданому
бланку відомство
промислової власності посвідчує:

(і) що у це
відомство подана заявка на патент,
яка
стосується даного депонування мікроорганізму, і що предметом
цієї
заявки є згаданий мікроорганізм чи
використання згаданого
мікроорганізму;

(іі) що, за винятком
застосування положень другої фрази
підпункту (ііі),
це відомство здійснило публікацію з
метою
патентної процедури;

(ііі) або, що посвідчена
сторона має право на зразок
мікроорганізму
згідно з законодавством, регулюючим
патентну
процедуру в цьому відомстві, і, якщо згадане законодавство
ставить
це право в залежність від виконання певних умов, що це
відомство
переконане у тому, що такі
умови фактично виконані, або, що
посвідчена сторона
поставила свій підпис на бланку при здійсненні
процедури у цьому
відомстві, і що як наслідок підпису на згаданому
бланку умови для
видачі зразка посвідченій стороні вважаються
виконаними
згідно з законодавством, яке регулює патентну процедуру
у цьому
відомстві; якщо посвідчена сторона має згадане
право
відповідно до згаданого законодавства до
публікації з метою
патентної процедури згаданим
відомством і така публікація ще не
здійснена, у посвідченні
повинне міститися особливе нагадування
про цей факт
і бути вказівка з посиланням, зробленим належним
чином,
на застосовуване положення згаданого
законодавства,
включаючи будь-яке рішення суду.

(b) Стосовно патентів, що видаються і
публікуються будь-яким
відомством промислової власності, таке відомство
може час від часу
пересилати будь-якому міжнародному органу по
депонуванню списки
реєстраційних номерів,
присвоєних цим органом депонованим
мікроорганізмам,
згаданим у таких патентах. Міжнародний орган по
депонуванню
видає, на запит з боку будь-якого органу, фізичної чи
юридичної особи
(далі "запитуюча сторона"), зразок
будь-якого
мікроорганізму, реєстраційний номер якого
був пересланий таким
чином. Стосовно депонованих мікроорганізмів,
реєстраційні номери
яких були таким чином
переслані, вищевказане відомство не
зобов'язане
проводити посвідчення, згадане у правилі 11.3(а).

11.4. Загальні
правила

(а) Будь-який запит, декларація,
посвідчення чи пересилка,
згадані у правилах 11.1, 11.2 та 11.3,
повинні бути складені:

(і) англійською, іспанською,
російською чи французькою
мовами, якщо вони
направляються на адресу міжнародного органу по
депонуванню, офіційна
мова чи офіційні мови якого
включають
відповідно англійську, іспанську, російську чи французьку
мови при
умові, якщо цими мовами повинні бути російська чи іспанська,
вони
можуть замість цього подаватися англійською чи французькою
мовою
і, якщо вони так подані, Міжнародне бюро, на запит
зацікавленої
сторони, згаданої у вказаних правилах, чи
міжнародного органу по
депонуванню, здійснює негайно і безкоштовно
засвідчений переклад
іспанською чи російською мовами;

(іі) в усіх інших випадках вони
складаються англійською чи
французькою мовами, за умови,
що вони можуть замість цього
складатися
офіційною мовою чи однією з офіційних мов міжнародного
органу по
депонуванню.

(b) Незважаючи на положення пункту (а),
якщо запит, згаданий
у правилі 11.1, робиться
відомством промислової власності,
офіційною мовою якого є
іспанська чи російська, згаданий запит
може
складатися відповідно іспанською чи російською мовами,
і
Міжнародне бюро, на запит цього відомства чи міжнародного
органу
по депонуванню, який одержав вказаний запит,
здійснює негайно і
безкоштовно засвідчений переклад
англійською чи французькою
мовами.

(с) Будь-який запит, декларація,
посвідчення чи пересилка,
згадані у правилах
11.1 та 11.3, що складаються у письмовому
вигляді,
повинні бути підписані і датовані.

(d) Будь-який запит, декларація
чи посвідчення, згадані у
правилах 11.1, 11.2 та 11.3 (а),
повинні містити такі вказівки:

(і) назву та адресу
запитуючого відомства промислової
власності,
уповноваженої сторони чи посвідченої сторони, залежно
від
обставин;

(іі) реєстраційний
номер, наданий
депонованому
мікроорганізму;

(ііі) у випадку, передбаченому
правилом 11.1, дату і номер
заявки чи патенту, що стосуються депонованого
мікроорганізму.

(iv) у випадку, передбаченому
правилом 11.3(а), відомості,
згадані у підпункті (ііі),
а також назву та адресу відомства
промислової власності,
яке зробило посвідчення, згадане у цьому
правилі.

(е) Будь-який запит, згаданий у
правилі 11.3(b), повинен
містити наступні
вказівки:

(і) назву та адресу запитуючої
сторони;

(іі) реєстраційний
номер, присвоєний
депонованому
мікроорганізму.

(f) Контейнер, у якому
міститься зразок, що видається,
повинен бути
маркірований міжнародним органом по депонуванню
з
нанесенням реєстраційного номера,
наданого депонованому
мікроорганізму, і до нього
повинна додаватися копія розписки,
згаданої
у правилі 7, вказівка будь-яких
властивостей
мікроорганізму, котрі є чи можуть бути небезпечними для
здоров'я
чи навколишнього середовища, і, на запит,
вказівку умов, у яких
міжнародний орган по депонуванню здійснює
вирощування і зберігання
мікроорганізму.

(g) Міжнародний орган по депонуванню, який
здійснив видачу зразка будь-якій зацікавленій стороні,
крім депозитора, негайно повідомляє депозитора у письмовій формі
про цей факт, а також про дату здійснення згаданої
видачі, назву та адресу відомства промислової
власності, уповноваженої сторони, посвідченої сторони
або ж запитуючої сторони, котрій був виданий зразок. До згаданого
повідомлення додається копія відповідного запиту, копії будь-яких
декларацій, переданих згідно з правилами 11.1 чи 11.2(іі)
у зв'язку з цим запитом, і копія будь-яких бланків чи
запитів за підписом запитуючої сторони згідно з правилом
11.3.

(h) Видача зразків, згідно з
правилом 11.1, здійснюється безкоштовно. Якщо
видача зразків здійснюється згідно з правилом 11.2 чи 11.3,
будь-яке мито, що підлягає виплаті згідно з правилом 12.1(а)(iv), стягується
з депозитора, уповноваженої сторони, посвідченої
сторони чи запитуючої сторони, залежно від випадку, і виплачується до
чи у момент представлення вказаного запиту.

11.5. Зміни у правилах 11.1 і 11.3 стосовно
міжнародних заявок

Якщо заявка подана як міжнародна заявка згідно з Договором
про патентну кооперацію,
посилання на подачу цієї заявки у
відомство промислової власності, яке міститься в правилах
11.1(і) та 11.3(а)(і), розглядається як посилання
на вказівку у Міжнародній заявці Договірної
держави, для якої це відомство промислової
власності є "вказаним відомством" у рамках значення
згаданого Договору, а під посвідченням факту здійснення
публікації, що вимагається згідно з правилом 11.3 (а) (іі), на
розсуд відомства промислової власності, слід розуміти
або посвідчення факту здійснення міжнародної публікації відповідно
до згаданого Договору, або посвідчення факту здійснення
публікації цим відомством промислової власності.

Правило 12
Мито
12.1. Види і розміри мита

(а) Будь-який міжнародний орган по депонуванню може згідно з
процедурою, передбаченою Договором і цією
Інструкцією, стягувати мито:

(і) за зберігання;

(іі) за видачу свідоцтва, згаданого у правилі 8.2;

(ііі) за видачу свідоцтва про життєздатність, з
урахуванням першого речення правила 10.2(с);

(iv) за видачу зразків, з урахуванням першого речення
правила 11.4(h);

(v) за пересилку інформації згідно з правилом 7.6.

(b) Мито за зберігання стягується за весь строк зберігання
мікроорганізму, як передбачено правилом 9.1.

(с) Розмір будь-якого мита не змінюється залежно від
громадянства і місця проживання депозитора, або ж залежно від
громадянської приналежності чи місцезнаходження органу, фізичної
чи юридичної особи, яка робить запит щодо видачі свідоцтва
про життєздатність чи зразки.

12.2. Зміни розмірів мита

(а) Будь-які зміни розмірів мита, що стягується будь-яким
міжнародним органом по депонуванню, повинні бути предметом
повідомлення Генерального директора з боку Договірної держави чи
міжурядової організації промислової власності, котрі, відповідно
до статті 7(1), заявили декларацію стосовно цього органу.
Це повідомлення може, з урахуванням положень
пункту (с), містити вказівку дати, починаючи з якої будуть стягуватися
нові мита.

(b) Генеральний директор негайно повідомляє всі Договірні
держави і міжурядові організації промислової власності про
будь-яке повідомлення, одержане згідно з пунктом (а), і про дату
набуття сили згідно з пунктом (с); повідомлення
Генерального директора і повідомлення, одержане
ним, негайно публікуються Міжнародним бюро.

(с) Будь-які нові мита діють, починаючи від дати, вказаної
згідно з пунктом (а), за умови, якщо зміни полягають у збільшенні
розмірів мита чи, якщо ніякої дати не вказано, нові
мита стягуються, починаючи з тридцятого дня після публікації про
зміни Міжнародним бюро.

Правило 12bis
Обчислення строків

12bis.1. Строки, виражені в роках

Якщо строк виражений одним роком чи певною кількістю років,
він обчислюється від дня, наступного за днем, коли мала місце
відповідна подія, а минає у відповідному наступному році у місяці
тієї ж назви
і в день, що має таке ж число, яке мали місяць і
день, коли відбулась ця подія; однак якщо
цей відповідний
наступний місяць не має дня з тим же числом, строк минає в
останній день цього місяця.

12bis.2. Строки, виражені в місяцях

Якщо строк виражений одним місяцем чи визначеною кількістю
місяців, він обчислюється від дня, наступного за днем, коли мала
місце відповідна подія, а минає у відповідному наступному місяці і
в день, що має таке
ж число, яке мав день, коли відбулась ця подія, однак якщо
цей відповідний наступний місяць не має дня з тим же числом,
строк минає в останній день цього місяця.

12bis.3. Строки, виражені у днях

Якщо строк виражений кількістю днів, він обчислюється від
дня, наступного за днем, коли мала місце відповідна подія, а минає
в день, що є останнім днем відліку.

Правило 13
Публікація Міжнародним бюро

13.1. Форма публікації

Будь-яка публікація, здійснена Міжнародним бюро і згадана у
Договорі чи цій Інструкції, проводиться у щомісячному періодичному
виданні Міжнародного бюро, згаданому у Паризькій конвенції з
охорони промислової власності.

13.2. Зміст

(а) Принаймні в першому номері згаданого періодичного видання
кожний рік повинен публікуватися поновлений на дату цього номера
список міжнародних органів по депонуванню з вказівкою, стосовно
кожного такого органу, видів мікроорганізмів, котрі можуть у ньому
депонуватися, а також розмірів мита, що стягується цим органом.

(b) Повна інформація про будь-який з наступних фактів
публікується один раз у першому ж випуску згаданого періодичного
видання, що виходить слідом за здійсненим фактом:

(і) будь-якого набуття, припинення чи обмеження статусу
міжнародного органу по депонуванню і заходів, вжитих у зв'язку з
цим припиненням чи обмеженням;

(іі) будь-якого розширення списку мікроорганізмів, які
приймаються, згаданого у правилі 3.3;

(ііі) будь-якого припинення функціонування міжнародного
органу по депонуванню, будь-якої відмови приймати деякі види
мікроорганізмів і заходів, вжитих у зв'язку з таким припиненням чи
відмовою;

(iv) будь-яких змін мита, що стягується міжнародним
органом по депонуванню;

(v) будь-яких вимог і будь-яких поправок до них,
повідомлених згідно з правилом 6.3(b).

Правило 14
Витрати делегацій

14.1. Покриття витрат

Витрати кожної делегації, яка бере участь у будь-якій сесії
Асамблеї, а також будь-якого комітету, робочої групи чи іншого
засідання з питань, що стосуються Союзу, несе держава
чи організація, яка її призначила.

Правило 15
Відсутність кворуму на Асамблеї

15.1. Голосування шляхом листування

(а) У випадку, передбаченому статтею 10(5)(b), Генеральний
директор надсилає будь-яке рішення Асамблеї (крім рішень, що
стосуються особистої процедури Асамблеї) Договірним державам, які
не були представлені при винесенні цього рішення, і пропонує їм у
письмовій формі проголосувати чи утриматися в тримісячний строк з
дати цього повідомлення.

(b) Якщо після закінчення згаданого строку кількість
Договірних держав, які проголосували чи утрималися зазначеним
способом, досягне кількості Договірних держав, якої бракувало для
досягнення кворуму при винесенні цього рішення, таке
рішення набере чинності при умові, що одночасно збережеться необхідна більшість.

Юридический форум Республики Беларусь: